Kjøps- og bookingbetingelser

Alle kjøp og påmeldinger til klasser, kurs og arrangement i regi av Hetebølge Hot Yoga Drammen, foregår via bookingsystemet vårt i YOGO med betalingstjenester fra Reepay. 

Betalingen du gjør i bookingsystemet går gjennom en sikker betalingsterminal hvor du legger inn ditt kredittkortnummer og CVV-kode til kortet. Kortinformasjonen er kryptert og vil verken før eller etter kjøpet være tilgjengelig for noen andre.

Når du booker deg på klasser og melder deg av klasser må dette gjøres via vårt bookingsystem.
Du kan gjøre dette over telefon eller e-post.
Når klassene er fulle, vil du settes på venteliste.

Du må selv melde deg av klasser senest 2 timer før klassen starter. Vi refunderer ikke klipp etter denne fristen. Har du medlemskap, må du betale et gebyr på 30 kr dersom du melder deg av senere enn 2 timer, eller du ikke møter opp på klassen. 

Medlemskapene har 2 måneders eller 12 måneders bindingstid . Medlemskapet løper automatisk til det blir sagt opp, også etter de første 2 eller 12 månedene. Etter bindingstiden er det 1 måneds oppsigelsesfrist.

Kursavgift refunderes ikke. Ved sykdom/skade kan beløpet krediteres konto og brukes til annet kurs/klasser dersom det skulle være ledige plasser. 

Innbetalt beløp på workshops refunderes ikke.
Dersom du ikke kan møte på booket plass og melder deg av senest 48 timer før, kan du få kreditert summen som kan brukes på en andre kurs/klasser innen 6 måneder.
Hetebølge Hot Yoga forbeholder seg retten til å kunne avlyse klasser, kurs og workshoper med for få påmeldte.
Hetebølge Hot Yoga forbeholder seg retten til å kunne endre timeplan eller holde stengt dersom det er behov grunnet i sesonger, ferier, etterspørsel og tilgang på lærere.
Dersom klasser blir avlyst, vil du få refundert klipp som du kan bruke på en annen klasse. Når kurs/workshops blir avlyst, vil du få tilbud om nytt kurs eller refundert kursavgiften.

Om vi blir pålagt å stenge studioet mer enn 1 uke som følge av uforutsette hendelser, vil medlemskapet automatisk fryses og gyldigheten på klipp utvides tilsvarende den tiden vi har stengt.

Salgsvarer og medlemskap kjøpt på salg har ingen bytte- eller returrett.
Kjøpte kort og medlemskap må aktiveres innen frister satt for aktiveringsdato.
Alle klippekort har en utløpsfrist.
Alle klippekort og medlemskap er personlige, og kan ikke refunderes eller overføres til andre.
Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.
Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av varer dersom de er kjøpt via vår nettside. Angrerettloven gir deg en frist på 14 dager fra kjøpsdato til å angre et kjøp.
Dette gjelder kun kjøp av fysiske varer, og gjelder ikke ved kjøp av medlemskap og kort til våre kurs og workshops.
Ved kjøp av fysiske produkter gjelder følgende betingelser:
Det er 14 dagers returrett som begynner den dagen du mottar varen.  Angrefrist løper fra den dagen du mottar varen. Du kan kun benytte deg av angreretten dersom varen leveres tilbake i samme stand som du fikk den. Behold originalemballasjen frem til du har bestemt deg for å beholde produktet. Varene skal være ubrukte og i samme stand som ved kjøp. Produktet skal være pakket i originalemballasje. Forsegling kan ikke være brutt på oljeflasker. 
Aromadiffuserene skal være helt ubrukte. Av hygieniske årsaker kan ikke baseoljer byttes.  Dersom varen er blitt forringet av fjernet emballasje eller annet kan ikke angreretten benyttes.

Ønsker du å benytte deg av retur, fyll ut angrerettskjema og returner varen. Du står selv for fraktkostnader.
Returadresse: Hetebølge Hot Yoga Drammen, Tårnveien 9, 3047 Drammen.

Medlemskap:

Medlemskap med binding har 2 eller 12 mnd bindingstid.
Medlemskapet er aktivt fra den dagen det kjøpes
Medlemskapet løper automatisk til det blir sagt opp, også etter bindingstid.
Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

FRYSING AV MEDLEMSKAP.

Medlemskap med 12 mnd bindingstid kan fryses 1 mnd i løpet av perioden i forbindelse med ferie.

Medlemskapet vil da bli forlenget med tilsvarende 1 mnd.

Medlemskap kan fryses fra 1-12 mnd ved følgende årsaker:

Sykdom eller skade, dette må da dokumenteres med legeerklæring.

Ved graviditet hvor du ikke kan eller ha mulighet til å praktisere yoga.

Ved ferie, kan fryses en gang i løpet av perioden, med varighet på en måned.

Frysing av medlemskap aktiveres når dokumentasjon er sendt inn.

Medlemskap kan ikke fryses med tilbakevirkende kraft.

Ved frysing av medlemskap forskyves bindingstiden framover med tilsvarende antall dager.

Frysing av medlemskap har et administrasjonsgebyr på 200kr. Dette belastes ved frysing.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Ønsker du å si opp medlemskapet etter bindingstid gjøres dette skriftlig til Hot Yoga Drammen.

Oppsigelse kan sendes til følgende e-post: info@hotyogadrammen.no.

Oppsigelsesperioden er 1 mnd og regnes fra første påfølgende måned etter oppsigelsen er mottatt.

Dette gjelder for både medlemskap med og uten bindingstid.

Du vil motta skriftlig svar på oppsigelse med informasjon om når siste betalingsdato vil være.

Betaling:

Du som bruker er selv ansvarlig for at du har et gyldig betalingskort og dekning for medlemskapet på betalingskortet. Dersom ditt betalingskort utløper eller blir ugyldig er det ditt ansvar å tilknytte et nytt kort gjennom vår nettside eller app.

Du som bruker er til enhver tid pliktig å ha riktig betalings- og kontaktinformasjon registrert hos oss. Dette gjelder blant annet e-postadresse og telefonnummer.

Klippekort:

Alle klippekort har en utløpsdato.
Klippekort har 6 mnd gyldighet fra kjøpsdato.
Klippekort er personlige og refunderes ikke. Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.